Kody ograniczeń na prawie jazdy

Poniższa tabela określa kody ograniczeń na prawie jazdy znajdujące się w kolumnie 12 obok każdej kategorii. Te same kody są również podawane na orzeczeniu lekarskim w przypadku, gdy konieczna jest np. jazda w okularach, soczewkach kontaktowych lub inne zmiany niezbędne do prowadzenia pojazdu.

01wymagana korekta lub ochrona wzroku:
01.01okulary,
01.02soczewka(i) kontaktowa(e),
01.03okulary ochronne,
01.04szkła przyciemnione,
01.05przepaska na oko,
01.06okulary lub soczewki kontaktowe;
02wymagana korekta słuchu:
02.01aparat słuchowy jednouszny,
02.02aparat słuchowy obuuszny;
03wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:
03.01proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,
03.02proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;
05wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów, ograniczenia jazdy wynikające ze stanu zdrowia kierowcy):
05.01jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu),
05.02jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego (np. 05.02.nazwa miasta),
05.03jazda bez pasażerów,
05.04jazda z prędkością nie większą niż ......... km/h,
05.05jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,
05.06bez prawa ciągnięcia przyczepy,
05.07bez prawa jazdy po autostradach,
05.08zakaz spożywania alkoholu;
10wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
10.01ręczna zmiana biegów,
10.02bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),
10.03zmiana biegów sterowana elektronicznie,
10.04zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
10.05bez przekładni dodatkowej;
15wymagana modyfikacja sprzęgła:
15.01zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
15.02sprzęgło sterowane ręcznie,
15.03sprzęgło automatyczne,
15.04składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;
20wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
20.01zmodyfikowany pedał hamulca,
20.02powiększony pedał hamulca,
20.03pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
20.04pedał hamulca pod całą stopę,
20.05wychylny pedał hamulca,
20.06ręcznie sterowany hamulec roboczy,
20.07maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego,
20.08maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym,
20.09zmodyfikowany hamulec postojowy,
20.10elektrycznie sterowany hamulec postojowy,
20.11nożny hamulec postojowy,
20.12składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
20.13hamulec obsługiwany kolanem,
20.14elektrycznie sterowany hamulec roboczy;
25wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
25.01zmodyfikowany pedał przyspieszenia,
25.02pedał przyspieszenia pod całą stopę,
25.03wychylny pedał przyspieszenia,
25.04przyspieszenie sterowane ręcznie,
25.05przyspieszenie sterowane kolanem,
25.06serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),
25.07pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca,
25.08pedał przyspieszenia po lewej stronie,
25.09składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;
30wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
30.01pedały równoległe,
30.02pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
30.03przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia,
30.04pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną,
30.05składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
30.06wypiętrzona podłoga,
30.07przegroda z boku pedału hamulca,
30.08przegroda na protezę lub szynę z boku pedału hamulca,
30.09przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia,
30.10podparcie pięty lub nogi,
30.11elektryczne sterowanie hamowaniem i przyspieszaniem;
35wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
35.01urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę,
35.02urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),
35.03urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką,
35.04urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką,
35.05urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;
40wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
40.01zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,
40.02układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,
40.03układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),
40.04wydłużona kolumna kierownicy,
40.05zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),
40.06wychylne koło kierownicy,
40.07pionowe koło kierownicy,
40.08poziome koło kierownicy,
40.09kierowanie nożne,
40.10alternatywny system kierownicy (drążek),
40.11gałka na kierownicy,
40.12szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy,
40.13ze stawem szynowym;
42wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek):
42.01zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe,
42.02zewnętrzne lusterko na wysięgniku,
42.03dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu,
42.04panoramiczne wewnętrzne lusterko,
42.05lusterko do obserwacji martwych pól,
42.06elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka);
43wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
43.01fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,
43.02fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
43.03fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
43.04fotel kierowcy z podłokietnikiem,
43.05wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,
43.06zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,
43.07pas bezpieczeństwa szelkowy;
44wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):
44.01hamulec z pojedynczym sterowaniem,
44.02zmodyfikowany hamulec ręczny,
44.03zmodyfikowany hamulec nożny,
44.04zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
44.05ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,
44.06zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne,
44.07zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca),
44.08wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej;
45wyłącznie motocykle z koszem;
50dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);
51dla określonego pojazdu lub tablicy rejestracyjnej (numer rejestracyjny pojazdu, VRN);
70wymiana prawa jazdy numer ... wydanego przez .... (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 70.0123456789.NL);
71wtórnik prawa jazdy numer ..... (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 71.987654321.HR);
72wyłącznie dla pojazdów kategorii A z maksymalną pojemnością skokową cylindra 125 cm3 oraz maksymalną mocą 11 Kw (A1);
73wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów trójkołowych lub czterokołowych (B1);
74wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1);
75wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi, wyłączając siedzenie kierowcy (D1);
76wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1), połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego (C1+E);
77wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi bez siedzenia kierowcy (D1) połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile (a) dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz (b) przyczepa nie jest wykorzystywana do przewozu pasażerów (D1+E);
78wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A);
79ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach
kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą, np.: 79(...);
95potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;
96potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów;
101wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;
102wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
103wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
104wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;
105wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;
106zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;
107wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia. W przypadku gdy ograniczenie dotyczy wszystkich posiadanych przez osobę kategorii prawa jazdy, odpowiedni kod umieszcza się wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.