O umiejętność rozróżniania miejsc i sytuacji na drodze, w których używanie wyłącznie świateł mijania jest obowiązkowe. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art 51 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, kierując pojazdem samochodowym, wolno Ci używac wyłącznie świateł pozycyjnych?.