Znajomość znaczenia znaku D-3 i ograniczeń związanych z tym znakiem (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 2 ustawy "Prawo o ruchu drogowym" art. 49 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 44 ust. 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002r. Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów (Dz. U. nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Czy na jezdni oznaczonej tym znakiem pionowym wolno Ci zatrzymać się przy lewej krawędzi?