Znajomość wiedzy w zakresie zasad zachowania w rejonie przystanków komunikacji publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

obszar zabudowany

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Kierujesz pojazdem w obszarze zabudowanym. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu?