Dowód znajomości prawidłowej oceny sytuacji i podejmowania właściwych decyzji przez kierującego pojazdem podczas wykonywania niebezpiecznych manewrów. (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

§ 1 pkt.1a,b,e załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r., poz.1019) w związku z art.24.ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć manewr wyprzedzania?