O wiedzę w zakresu używania świateł drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art.51 ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 roku poz.1137 z póżn. zm.

Czy w tej sytuacji masz prawo jechać z włączonymi światłami drogowymi?