O zachowanie szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

szczególna ostrożność włączanie się do ruchu

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji, zanim włączysz się do ruchu, masz obowiązek obserwacji drogi w lusterku zewnętrznym?