O wpływ prędkości na zmianę pola widzenia (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pole widzenia kierowcy prędkość

Podstawa prawna:

Zał.1 §1.pkt.2.lit.f do Rozporządzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku.

Jaki wpływ ma prędkość jazdy na kąt widzenia kierującego samochodem osobowym?

  • Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia zawęża się.
  • Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia rozszerza się.
  • Nie ma żadnego wpływu.