O czynniki, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie pola widzenia (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pole widzenia kierowcy

Podstawa prawna:

Zał.1 §1.pkt.2.lit.f do Rozporzadzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku.

Który z wymienionych czynników może powodować ograniczenie pola widzenia kierującego samochodem osobowym?

  • Zbyt nisko lub zbyt wysoko ustawiony fotel kierującego.
  • 15 minut odpoczynku po dwugodzinnej jeździe.
  • Okulary przeciwsłoneczne używane w słoneczny dzień.