Znajomość zasad pokonywania łuków drogi (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

Zał. 1 §1 pkt. 2. lit. f do Rozporządzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku

Jedziesz z prędkością 80 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie?

  • Na środku drogi, z częściowym przekroczeniem widocznej linii.
  • Przy linii rozdzielającej pasy ruchu - na prawej połowie jezdni.
  • Przy prawej krawędzi jezdni.