Jak kierujący ma rozpocząć manewr jazdy po łuku w lewo (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

Zał.1 §1.pkt.2.lit.f do Rozporzadzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku.

Jedziesz z prędkością 90 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie?

  • Na środku jezdni, z częściowym przekroczeniem widocznej linii.
  • Przy linii rozdzielającej pasy ruchu - na prawej połowie jezdni.
  • Przy prawej krawędzi jezdni.