Znajomość znaczenia znaku D-11 i ograniczeń związanych z tym znakiem (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

art 45 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 49 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów (Dz. U. nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Czy za tym znakiem informacyjnym, prawym pasem ruchu mogą poruszać się jedynie uprawnione pojazdy?