Znajomość znaczenia znaku P-16 "napis stop" (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 89 ust. 4 w odniesieniu do § 21 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze. zm.)

Czy widoczny na jezdni napis "STOP" potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowym "stop"?