O wiedzę z zakresu pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu oraz umiejętność rozróżniania miejsc i okoliczności, gdzie włączanie następuje. (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo włączanie się do ruchu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?