O zasady zmiany kierunku jazdy (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w prawo

Podstawa prawna:

art. 22 ust. 2 pkt 1) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 86 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo?