O zachowanie szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność włączanie się do ruchu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908, z pózn. zm. )

Czy wjeżdżając z pola na drogę twardą masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?