O zachowanie szczególnej ostrożności podczas wyprzedzania (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?