O przestrzeganie miejsca pojazdu na jezdni (2 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 90 ust. rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

Czy w tej sytuacji postępujesz zgodnie z przepisami, kontynuując jazdę zajmowanym pasem ruchu?