Znajomość wiedzy w zakresie zasad omijania (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

prędkość omijanie

Podstawa prawna:

Art. 23 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji uzasadnione jest zmniejszenie prędkości podczas omijania?