postępowanie w stosunku do rowerzystów (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

Art. 27 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w odniesieniu do art. 29 tejże ustawy

Czy w tej sytuacji powinieneś użyć sygnału dźwiękowego?