O znajomość zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach oznaczonych znakiem B20 i tabliczką T6c. (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 5 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm., w zw. z § 1 ust.2 pkt 2 i § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Zamierzasz skręcić w lewo, a pojazd nadjeżdżający z prawej strony chce jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo?