O wiedzę dotyczącą prawidłowych zachowań kierującego pojazdem, wobec włączającego się do ruchu autobusu z przystanku. (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

obszar zabudowany włączanie się do ruchu

Podstawa prawna:

Art. 18 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm)

Czy w przedstawionej sytuacji w obszarze zabudowanym, masz obowiązek zmniejszyć prędkość, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu?