utrzymanie pojazdu w sprawności technicznej (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu

Podstawa prawna:

Pojazd powinien spełniać wymogi techniczne określone przepisami roz. MTBiGM w spraie warunków technicznych pojazdów i instrukcji producenta.

W którym z wymienionych przypadków regularne wykonywanie badania technicznego pojazdu ma wpływ na jego bezpieczne używanie w ruchu drogowym?

  • Wyłącznie po upływie okresu gwarancji pojazdu.
  • Tylko w okresie gwarancji pojazdu.
  • W całym okresie używania pojazdu.