Znajomość wiedzy w zakresie aspektów mechanicznych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu

Podstawa prawna:

Instrukcja obsługi pojazdu wydana przez jego producenta i załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (poz. 1019).

Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego?

  • Poważne uszkodzenie silnika.
  • Uszkodzenie hamulców.
  • Uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu.