obowiązek używania pasów bezpieczeństwa (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

pasy bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

art. 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i 9) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Która osoba ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa?

  • Osoba przewożona na wózku inwalidzkim.
  • Kierujący pojazdem.
  • Kobieta w widocznej ciąży.