Jakie znaczenie dla bezpieczeństwa kierującego i pasażerów ma zagłówek (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

wyposażenie pojazdu

Podstawa prawna:

Zasady przygotowania do jazdy.Dz.U.05.217.1834. z póź. zm. Zał.3.§2.1.1.f.

Jaką funkcję pełni dobrze ustawiony zagłówek w razie wypadku drogowego?

  • Chroni czubek głowy.
  • Chroni kręgi szyjne.
  • Chroni plecy.