O świadomość zmiany pasa ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierunkowskaz

Podstawa prawna:

art. 22 ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji miałeś obowiązek włączyć kierunkowskaz?