o świadomość istnienia obowiązku udzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

Ustawa Kodeks Karny art.162

Kto podlega odpowiedzialności karnej w przypadku nieudzielenia pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym z bezpośrednim zagrożeniu utraty zdrowia i życia?

  • Każda osoba, która mogła udzielić pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia.
  • Tylko lekarz.
  • Tylko uczestnik wypadku drogowego.