O to w jakich wypadkach jest konieczność ewakuacji poszkodowanego z pojazdu który uczestniczył w wypadku (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

wiedza z zakresu działań ratowniczych

Jak należy postąpić z poszkodowanym w wypadku drogowym, znajdującym się w pojeździe?

  • Należy go ewakuować z pojazdu - w każdym przypadku.
  • Należy go ewakuować z pojazdu - w przypadku stwierdzenia u niego zatrzymania akcji serca.
  • Należy go zawsze pozostawić w pojeździe - do czasu przybycia lekarza.