Znajomość wiedzy w zakresie aspektów mechanicznych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

awaria pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 66 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Która z wymienionych awarii, uniemożliwia używanie samochodu osobowego w ruchu drogowym?

  • Niedziałające czujniki parkowania.
  • Niedziałająca klimatyzacja.
  • Niedziałające światła hamowania "stop".