Znajomość wiedzy w zakresie aspektów mechanicznych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu

Podstawa prawna:

Instrukcja obsługi pojazdu wydana przez jego producenta i załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (poz. 1019).

Które z wymienionych działań należy podjąć w pierwszej kolejności, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego?

  • Kontynuować jazdę ze zmniejszoną prędkością.
  • Zwiększyć obroty silnika.
  • Zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik.