O przepisy dot.skrętu w lewo (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Art. 22 ust.2 pkt 2 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy zajmujesz właściwy pas ruchu, jeśli na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w lewo?