O zasady zmiany kierunku jazdy (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

Art. 22 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym w związku z § 86 Rozp.w spr.znaków i sygn.drog.

Czy w tych warunkach drogowych przedstawiony sposób wykonania manewru zawracania jest zabroniony?