numery telefonów alarmowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

akcje ratunkowe

Podstawa prawna:

art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn zm.) Art. 129. 1. Ustala się numer "112" jako wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

Czy numer telefonu 112 jest ogólnopolskim numerem alarmowym dla wszystkich służb ratowniczych?