Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

autostrada prędkość

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 2 pkt. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Z jaką prędkością masz obowiązek jechać na autostradzie?

  • Co najmniej 40 km/h.
  • Co najmniej 60 km/h.
  • Bezpieczną, nieutrudniającą jazdy innym kierującym, jednak nie większą niż dopuszczalna.