Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

§ 6 ust 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn.zm) art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy przed wjazdem na przejazd kolejowy oznaczony tym znakiem, zawsze masz obowiązek zatrzymania się?