O umiejętność rozróżniania sytuacji, w których zasadne jest ostrzeżenie innych uczestników ruchu o niebezpieczeństwie. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 1 w zw.z Art. 26 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji zachowanie pieszego wymaga, abyś użył sygnału dźwiękowego?