Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 21 ust. 1 i 2, § 89 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn.zm)

Czy w tej sytuacji musisz zatrzymać się bezpośrednio przed linią zatrzymania?