Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

§ 35 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn.zm)

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo za tym znakiem?