Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn.zm)

Czy wolno Ci zawrócić na tym skrzyżowaniu?