Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 1, art. 2 pkt 11, 12 i 22 ustawy Prawo ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 47 ust. 3, § 88 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów (Dz. U. nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Czy zbliżając się do miejsca oznaczonego tym znakiem masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?