Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

§ 48 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.) art. 2 pkt 4 i art. 20 ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy na tak oznakowanej drodze możesz jechać samochodem osobowym z prędkością 100 km/h?