Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 90 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy na obszarze wyznaczonym linią przystankową możesz zatrzymać samochód osobowy w celu zapytania o drogę?