Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 89 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów?