O umiejętność rozróżniania sytuacji, w których zasadne jest ostrzeżenie innych uczestników ruchu o niebezpieczeństwie. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

obszar zabudowany sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

Art. 29 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Kierujesz pojazdem na obszarze zabudowanym. Czy w tej sytuacji użycie sygnału dźwiękowego jest zabronione?