O wiedzę dotyczącą pierwszeństwa przejazdu w sytuacji przecinania się kierunków ruchu z pojazdem szynowym, poza skrzyżowaniem. (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem szynowym skręcającym w prawo do zajezdni ?