Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo piesi włączanie się do ruchu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy włączając się do ruchu masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się poza przejściem dla pieszych?