Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

art. 2 pkt 38 i art. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji powinieneś umożliwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, wysyłającemu niebieskie sygnały świetlne i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie?