Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) § 5 ust. 5 i 7 w związku z § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka?