Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) § 108 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w lewo, masz obowiązek zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie?